Category Archives: MsBIP

Organizing a Power BI Shootout

The Power BI Shootout is a competition where a number of contestants each gives a live 10 minute Power BI demo in front of an audience. The demo can be awesome M code, magic DAX and/or spectacular Visuals. The goal is to make the most impression and thereby winning the votes from the audience and a judge committee.

The concept was first introduced at the Data and BI Data Summit in Dublin in April 2018 under the title “Visualisation Shootout!” with Markus Ehrenmüller-Jensen (@MEhrenmueller) as the host and James Dales (@jamesdales) winning the competition. He presented his own very very impressive Icon Map custom visual. It was a really fun session with a lot of energy, but it lacked some interaction with the audience, as there was only votes from the judge committee. I copied and “optimized” the concept and then organized the first “real” Power BI Shootout as part of the Community Night at Intelligence Cloud Conference in Copenhagen in May 2018. Chris Webb took a very clear victory with his “Talking to the death” theater performance involving various noise and light effects. Next up was the Power BI World Tour in Copenhagen in September 2018, where the Shootout was the final session of the conference. After being second at the Intelligence Cloud Conference, Erik Svensen (@donsvensen) took the victory. The judge committee this time was three PMs from Microsoft (Adam Saxton, Kasper de Jonge and Saswata Acharya).

Tomorrow April 9th 2019 we will hold the third Shootout – again in Copenhagen and one more time as part of the Community Night at Intelligence Cloud Conference. We have Jan Mulkens (@JanMulkens), Markus Ehrenmüller-Jensen (@MEhrenmueller), Reza Rad (@Rad_Reza) and Kristoffer West (@KristofferWest) as the contestants. Marco Russo (@marcorus), Christian Wade (@_christianWade) and Lars Andersen as the judges and finally we have Matthew Roche (@SQLAllFather) as the host.

ShootoutContentants

The four contestants will be judged in these categories:

  • Innovative use of features.
  • Fun factor – can you make the audience laugh?
  • Wow effect – blown away!
  • Simple, yet powerful.

They will be given respectively 3, 2, 1 and 0 points in each category from both the audience and the judges. The highest possible total score is 24 point, if one contestant gets maximum score in all categories from both the audience and the committee.

kahootafter all the contestants have been on stage., the audience voting is collected with a simple Kahoot mobile quiz. One question per category where the audience can vote on their favorite between the four contestants. The votes are subsequently converted to 3, 2, 1 and 0 point. While the audience voting takes place the judges agree on their votes – again 3, 2, 1 and 0 point in each category.

The votes are announced in the format of the Eurovision Song Contest. Technical its a Power BI dashboard with a streaming dataset where the votes magical gets updated and finally the winner is found and crowned :-)

ShootoutVoting

5 år med MsBIP og 10 år som BI udvikler

5_aar_ballonDet er i dag, den 26. oktober, præcis 5 år siden vi afholdte det første MsBIP møde. Et møde som, meget ikonisk, blev afholdt hos TDC – stedet hvor jeg startede min karriere som Microsoft BI udvikler. Der var 14 deltagere på mødet, hvilket primært var fra mit eget netværk. På de følgende møder steg deltager-antallet stille og rolig, så der på det femte møde var 40 deltagere. Siden da har det gennemsnitlige antal været omkring 50 – svingende fra 30 til over 100. Ud af de indtil videre 39 møder, har der været over 80 deltagere på fem af møderne.

Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig at MsBIP skulle udvikle sig på denne måde. Ambitionen i starten var at afholde 4 møder årligt, hvor vi nu er oppe på 8. Jeg havde forestillet mig at vi kunne komme op på 200 medlemmer – nu er vi 747 medlemmer i LinkedIn gruppen! Det er vildt fedt med den store opbakning til mit lille “fritids” projekt – specielt også fra de mange speakere som har delt ud af deres viden. Der har indtil nu været afholdt 81 indlæg fordelt på 48 forskellige speakere. Uden alle speakerne kunne vi ikke afholde møderne, så MANGE MANGE tak til dem alle! Ingen nævnt – ingen glemt.

10aarLidt pudsigt falder “jubilæet” sammen med en anden stor mærkedag for mig. I næste uge – nærmere bestemt den 1. november er det nemlig præcis 10 år siden jeg startede min karriere hos TDC – og hvilke 10 år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine to chefer i TDC – Peter Møllebjerg Andersen og Mads Bukballe for at give mig mulighed for at blive Microsoft BI udvikler og kick-starte min karriere. Helt ny fra Cand.Merc.(dat) studiet blev jeg kastet ud i opgaver og projekter under mottoet: “frihed under ansvar”. Det passede mig rigtig godt og gav mig mulighed for at speede min personlige og faglige udvikling op lige fra starten. En udvikling som bare er forsat igennem alle 10 år og ikke vil have været den samme, hvis ikke jeg var startet i lige netop dette job.

Nu jeg er ved takke-talen, kan jeg ikke komme uden om at sende en stor TAK til Jeppe Salmonsen, Michael Barrett og Stephan Stoltze. Alle tre har betydet utrolig meget for min faglige udvikling – både som mentorer og som værdifulde sparringspartnere. Det har altid været en fornøjelse at få udfordret sine ideer og få input til nye vinkler. Det har i den grad været med til at skubbe mig fremad.

Jeg ser frem til de næste 10 år i min karriere og de udfordringer der måtte komme. Jeg har aldrig lagt nogen masterplan, så det bliver spændende at se om jeg kan holde tempoet oppe. En ting er helt sikkert – jeg vil blive ved med at søge udfordringer, hvor jeg kan udvikle mine kompetencer yderligere. Umiddelbart ser det ud til, at blive ved med at være indenfor Microsoft BI.

Hvorfor MsBIP?

Jeg er et par gange blevet konfronteret med spørgsmål om mine bevæggrunde til at opstarte MsBIP. Har derfor længe haft det stået på min liste over emner til blog indlæg – en liste som pt. indeholder 14 punkter, som jeg alle forhåbentlig får lavet til blog indlæg :-)

MsBIP har været en ide der er udviklet igennem mange år, men først rigtig blev mulig da jeg startede som selvstændig konsulent for godt to år siden. Jeg følte simpelthen ikke at der vil være opbakning på min tidligere arbejdsplads – derudover er det også rart at kunne være lidt uafhængig fra konsulenthusene. Sidst men ikke mindst er det meget nemmere nu, hvor jeg selv kan disponere over al min tid. For det tager uden tvivl en del tid at arrangere møderne – herunder finde værter og speakere samt koordinere det praktiske. Derudover godkender og afviser jeg medlemmer i LinkedIn gruppen. Mest for at holde indere og rekrutteringsfolk ude! Jeg betegner min rolle som grundlægger og praktisk gris i det daglige.

Jeg har bevist valgt at der ikke skal være en styregruppe/bestyrelse. Ikke fordi jeg vil bestemme det hele selv, men fordi det bare praktisk er nemmest. Jeg rådgiver mig meget med mit netværk og modtager også meget gerne input. Jeg har en baggrund som aktiv i et hav af bestyrelser, udvalg og forskellige råd, så det ligger mig meget naturligt at yde en ekstra frivillig indsats.

Det giver uden tvivl stor eksponering at være frontfigur for gruppen, men det har aldrig været målet. MsBIP bygger udelukkende på stor passion for Microsoft BI og troen på at vidensdeling er vejen frem. Lad os sammen gøre hinanden klogere må være mottoet.

Det sociale aspekt spiller bestemt også en rolle, da det til tider kan være lidt ensomt at være selvstændig konsulent. På den måde er alle medlemmer i gruppen på en måde mine kollegaer – helt uden at vide det :-D

Jeg syntes det er totalt fedt, at det er lykkedes at afholde 15 møder i løbet af de første to år og gruppen er vokset til over 400 medlemmer. Det har overgået min vildeste fantasi og er meget stolt over det vi sammen har fået op at stå. Læs også “MsBIP 2 år – en status“.

Første møde i MsBIP

Så kom agendaen for MsBIP møde nr. 1 på plads med to, efter min mening, spændende emner – nemlig: “Writeback fra Excel 2010 til SSAS” og “SSAS performance tuning”. Selvom begge emner har fokus på SSAS er de også utrolig forskellige i forhold til tekniske niveau og hvilken målgruppe de henvender sig til. Netop dette har da også haft betydning i valget af emner, da vi på første møde gerne vil nå bredt ud, hvilket ikke kan garanteres på fremtidige møder.

Jeg har selv fået fornøjelsen af lave præsentationen af “SSAS performance tuning”, som er et meget stort emne, hvor der kunne afholdes kurser over flere dage. Jeg har valgt at dykke ned i og demonstrere hvordan man kan foretage et “sundhedstjek” af en SSAS kube, hvilket kunne være første step af en performance tuning. Altså finde frem til “hvor skoen trykker”, hvor næste step er “hvorfor”.

Glæder mig til mødet, hvor jeg da håber vi ses? Tilmelding foretaget via LinkedIn.